Kulturprofil 2019

9. Fejring og fællesskab

Hvordan opfordrer arbejdspladsen til sjov og fællesskab blandt medarbejderne? Inkludér også gerne en beskrivelse af, hvordan arbejdspladsen fejrer succeser?

At fejre enkeltpersoner, afdelinger eller fælles succeser i hele Sparekassen er en væsentlig del af det stærke fællesskab, som er en af Middelfart Sparekasses største styrker.

Noget af det, der gør Sparekassen til en særlig arbejdsplads, er, at vi fejrer hinanden. Det kan være i det helt små, når en kollega roser en anden for et godt stykke arbejde, og det kan være de noget større fejringer som runde fødselsdage og jubilæer.

Især værdien af de daglige anerkendelser kan ikke overvurderes. Det kan faktisk være svært at rose andre, men i Sparekassen har vi øvet os i mange år, og det er en del af den kultur, man oplever som ny medarbejder. Vi anerkender hinanden og værdsætter kollegernes indsats. Den omgangsform er en afgørende nøgle til trivslen i Sparekassen, og det gør, at værdier som fællesskab og tillid bliver en naturlig del af hverdagen.

For at understøtte muligheden for sociale tiltag giver Sparekassen et månedeligt beløb pr. medarbejder til personalepleje. Det er op til den enkelte afdeling, hvordan beløbet bruges.

Fællesskabet under pres

I takt med at Sparekassen vokser, og mange nye kolleger er kommet til over de seneste år, er fællesskabet på tværs af alle afdelinger blevet mere udfordret. Det siger sig selv, at i en organisation med over 300 kolleger kan alle ikke kende hinanden indgående på samme måde, som da Sparekassen var mindre, og afdelingerne rent geografisk var tæt på hinanden. Det er ikke mere end 10 år siden, at vi samlede alle medarbejdere til fælles velkomst, når en ny kollega havde første arbejdsdag i Sparekassen. Hvor sympatisk den tanke end var, så må vi erkende, at det er en umulig øvelse i Sparekassen anno 2019.

Vi er overbeviste om, at der fortsat er en enorm værdi i det store fællesskab på tværs af hele Sparekassen – faktisk er det en af vores største styrker, at eksempelvis samarbejdet mellem kundeekspederende afdelinger og stabsfunktionerne er særdeles godt. Derfor gør vi også meget for at holde fast i fællesskabet.

Den årlige medarbejderdag i september er ét eksempel, nytårsfrokosten i starten af januar et andet. Med langt over 200 deltagere til begge arrangementer viser medarbejderne, at de gerne tager del i fællesskabet med kolleger, som de kun sjældent ser eller taler med.

Også gennem arbejdet i Den brede ledergruppe, information på intranettet, afdelingsbesøg fra stabsfunktioner som hvidvask, HR og kredit, har vi fokus på at fastholde Middelfart Sparekasse som én stærk enhed.

Fejring

Vi kan godt lide at feste og fejre hinanden. Heldigvis er der masser af anledninger i årets løb. Lige fra de formelle som 25-års jubilæer til de arbejdsrelaterede som når en afdeling når et mål, den har sat sig for.

Her følger en billedkavalkade af nogle af mange begivenheder, der har kaldt på en fejring i det seneste år.

Weekendture, festspil, juletræsfest, speedwayarrangement

Listen over tilbud fra Sparekassens personaleforening er lang og bred, så der er noget for enhver smag. I foråret 2019 gik turen til Viborg, hvor deltagene blandt andet besøgte Zirkus Nemo.

Personaleforeningen søger også for en hilsen, når en kollega fylder år. Ved jubilæer og andre større begivenheder sørger personaleforeningen for en større gave, og vi får alle en pose slik og en venlig hilsen, når vi fylder år.

Alle i Sparekassen bliver automatisk medlem af personaleforeningen ved ansættelsen.

Seniorklubben

Balancen mellem arbejdsliv og privatliv rækker også ind i seniortilværelsen, hvor mange ikke har lyst til at slippe arbejdet helt. Sparekassen har etableret en seniorklub, som er en klub for tidligere medarbejdere, der er gået på efterløn eller pension.
Seniorklubben tæller i dag 70 medlemmer, og gennem forskellige møder og arrangementer får seniorerne mulighed for fortsat at være en del af Sparekassen og følge Sparekassens udvikling på tæt hold. Der bliver løbende lavet nyhedsbreve til seniorklubben, så medlemmerne bliver informeret om blandt andet rokader, ansættelser, fratrædelser, pensioneringer samt runde fødselsdage og jubilæer.

Her følger en række udsagn fra medlemmer af Seniorklubben.

Det har stor betydning, at man med jævne mellemrum kan træffe tidligere kolleger, som man måske har tilbragt en stor del af ens arbejdsliv sammen med. Endvidere har det betydning, at der ved samme lejlighed er nuværende medarbejdere til stede, som kan fortælle om Sparekassens nuværende situation i samfundslivet. 

Hugo Nielsen

Jeg er glad for de informationer, jeg får som tidligere IT-medarbejder og medlem af seniorklubben. Det glæder mig meget, når jeg hører den positive omtale af Middelfart Sparekasse blandt venner og bekendte, og hvem vi i øvrigt møder.

Når jeg kommer i Middelfart Sparekasse, møder jeg glæde og imødekommende medarbejdere og tidligere kolleger. Det er hyggeligt at mødes hvert kvartal og dejligt, at der arrangeres udflugt og julefrokost.

Jeg glæder mig over, at jeg som pensionist stadig har personalevilkår, og at jeg har mulighed for at leje lejligheden i København. Det betyder meget for Hanne og mig at kunne tage over og nyde tilværelsen så tæt på alt i København. 

Benny K. Refsgaard

Selv om genkendelserne svinder år for år er de kvartalsvise sammenkomster i og om MS stadig værdifulde. At have været rundviser i det arkitektoniske mesterværk på Havnegade var også meget værd for mig. 

Frank Juul Hansen

Det er rart at mødes med tidligere kolleger, der nu er ude af arbejdsmarkedet, under uformelle forhold tre-fire gange om året, og høre hvordan det står til, så man stadig føler, at man er en del af noget. 

Preben Erngaard

Jeg synes, at seniorklubben er et rigtigt godt tilbud til alle os seniorer. En del af os har været ansat i mange år, og jobbet/Sparekassen har fyldt utroligt meget i vores hverdag. Derfor betyder det en del at have fornemmelsen af stadig at være en del af Sparekassen. Det være sig de tre-fire gange om året, vi mødes, og de nyhedsbreve vi modtager. 

Kirsten Forsberg