Tilfredse medarbejdere er fundamentet

I Middelfart Sparekasse handler hverdagen om mere end at tjene penge. Det handler om måden, vi tjener penge på – og hvordan vi forvalter vores overskud. Det skal være til gavn og glæde for både kunder, medarbejdere og lokalsamfund.

Medarbejderne har en betroet opgave. Vi forvalter de ”herreløse” penge, som Sparekassen har lagt til side siden 1853. Vores fornemste opgave er at sikre, at der også er en sparekasse, som kan gøre en positiv forskel for de kommende generationer. Det arbejde begynder med arbejdsglæde.

Vi opnår kun solide resultater og tilfredse kunder ved at sikre, at medarbejderne har det godt. Medarbejdernes trivsel er fundamentet, vi kan udvikle Sparekassen på.

Kunder

Medarbejdere

%

Arbejdsglæde

Kopper kaffe pr. år

Om Middelfart Sparekasse

Middelfart Sparekasse har lige siden første åbningsdag den 5. april 1853 haft som ambition at modvirke fattigdom og at arbejde for vækst og udvikling i lokalsamfundet. Dengang var det ikke nogen selvfølge, at en sparekasse også lånte penge ud, men det gjorde vi fra første åbningsdag. For indlånet skulle ud at arbejde som udlån for derigennem at hjælpe fremskridtet på vej.

Se filmen her til venstre. Så får du 166 års sparekassehistorie på halvandet minut.

Privat og erhverv

Vi er en sparekasse for både privat- og erhvervskunder. Målt på antal har vi langt flest privatkunder, men ser vi på forretningsomfanget er privat- og erhvervsdelen af forretningen næsten lige store.

Ét af vores varemærker er beslutningskraft. Vi giver rådgiveren så meget beslutningskraft som muligt, så kunden oplever at kunne få et hurtigt svar. Det er en stor fordel for kunden, og det giver arbejdsglæde for medarbejderen at have frihed i hverdagen.

Vi har nøjagtigt de samme produkter, som vores konkurrenter, og priserne i form af renter og gebyrer er også nogenlunde ens. Den væsentligste forskel på os og andre pengeinstitutter er medarbejderne og vores handlinger i hverdagen.

Et simpelt organisationsdiagram

For at understøtte målet om at kunne give hurtige svar har vi en meget flad organisation, hvor ingen har mere end ét led mellem sig og den øverste ledelse. I de tilfælde, hvor der er behov for hjælp opad i systemet, sikrer den flade organisation hurtige og smidige kommandoveje.

Solid økonomi er fundamentet

Når vi måler vores succes, er det mere end den økonomiske bundlinje, det handler om. Kunder, medarbejdere og lokalsamfund er i fokus.

Forudsætningen for at kunne gøre en positiv forskel er, at vi leverer solide økonomiske resultater. Ellers er der ingen Middelfart Sparekasse.

Derfor er den økonomiske bundlinje naturligvis også vigtig for os. Vi ser også den økonomiske bundlinje som et tegn på, om vi lykkes med at være en god arbejdsplads. For tilfredse medarbejdere skaber de bedste resultater.

Derfor er vi meget stolte af, at vi de seneste tre år har leveret overskud på +100 mio. kr. før skat. Det skyldes bl.a. en stor tilgang af nye kunder, som sikrer en vækst i forretningen, selv om vores renteindtægter er under pres.

Her kan du dykke dybere ned i vores regnskab for 2018 – både det økonomiske og vores redegørelse for samfundsansvar.

En demokratisk forretning

Ca. 17.500 af vores 80.000 kunder har tegnet garantkapital i Middelfart Sparekasse. Deres indskud på tilsammen mere end 600 millioner kroner er en væsentlig del af Sparekassens kapitalgrundlag. Vi kvitterer med en attraktiv rente – i 2018 tre procent.

Vores garanter har andre forventninger til os, end aktionærer i børsnoterede selskaber har. De bakker os op, og de forventer, at vi bakker op om dem og deres by. Det giver os mulighed for at tænke langsigtet, når vi driver forretning, da vi kan have et længere fokus end næste kvartalsregnskab.

Et eksempel på det ses i Middelfart, hvor vi sammen med andre private aktører har finansieret en del af byens nye byggeri med rådhus, butikker og boliger. Vi kunne have opnået et større her og nu-afkast i andre investeringer, men på sigt er vi med til at fastholde Middelfart som en attraktiv by at bo og handle i. Og det er også til fordel for Sparekassen.

 

Indflydelse for din investering

At være garant i Middelfart Sparekasse er også en adgangsbillet til indflydelse. Sparekassen er en demokratisk virksomhed, hvor garanterne kan stille op til vores øverste myndighed – og det er også garanterne, der stemmer til repræsentantskabsvalget. Vores 38 repræsentantskabsmedlemmer vælger seks medlemmer til Sparekassens bestyrelse – de sidste tre er medarbejdervalgte medlemmer.

I en tid, hvor finanssektorens etik og moral er til diskussion, tror vi på, at det er en styrke at have en så tæt forbindelse mellem kunderne og forretningen, som vores ejerform er garant for. Du kan læse mere om det at være garantsparekasse her.

Ni strategiske målepunkter

For at sikre at vi holder et balanceret fokus på alle dele af forretningen, har bestyrelsen valgt ni strategiske målepunkter. Det er målepunkter inden for kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed, lokalt engagement og naturligvis økonomi.

Det er ikke vores økonomiske bundlinje, der er målet i sig selv. Den er målet til, at vi kan drive Sparekassen ud fra de værdier, vi ønsker. De mål, vi har sat os, skal vi indfri med udgangen af 2021, når vores treårige strategiperiode udløber. Læs mere om Sparekassens strategi i kapitel 3.