Kulturprofil 2019

10. Kompensation og socialt ansvar

10.a. Kompensation  

Hvordan kompenserer arbejdspladsen medarbejderne? Vi er især interesseret i:  

  • Hvordan lønniveauet fastlægges 
  • Om der findes særlige former for kompensation (f.eks. overskudsdeling, bonusordninger, medarbejderaktier eller lign.) 
  • Politikker eller praksisser, der medvirker til at skabe en følelse af lighed mellem ledelse og medarbejder. 

Kompensation

Alle medarbejdere i Sparekassen er sikret gode grundvilkår gennem overenskomsten. Finanssektoren er en branche med et pænt lønniveau, vi har en god pensionsordning og flere goder dertil som fx sundhedsforsikring og sjette ferieuge. 

Derfor kan vi med god samvittighed sige, at alle kolleger har gode vilkår. Når det kommer til lønniveauet, så er det dog en individuel sag. Vi ser på den enkelte medarbejder og tager mange ting i betragtning, når vi forhandler løn. Det gælder de oplagte som stillingsbetegnelse og anciennitet, og det gælder andre præmisser som fx konkurrencesituationen – og ikke mindst en individuel vurdering af den enkeltes kompetencer, både de faglige og sociale. 

Ingen bonusordninger 

Vi er en arbejdsplads, hvor fællesskabet er i højsædet. Vi sætter mål på afdelingsniveau, og vi når vores mål sammen. Derfor er der ingen bonusordninger eller andre incitamentsprogrammer. Vi har i særlige tilfælde mulighed for at honorere medarbejdere, der gør en særlig indsats ud over sin normale jobfunktion. I 2018 udbetalte vi ekstraordinært honorar til én medarbejder på 30.000 kr. 

Vicedirektør Peter Møller.

Politikker og praksisser, der medvirker til at skabe en følelse af lighed mellem ledelse og medarbejder.

På et stykke papir er det ikke svært at vise, at Sparekassen er en arbejdsplads med udpræget grad af lighed. Ingen medarbejder har mere end ét ledelseslag mellem sig og den øverste ledelse. Det giver lige og let adgang til ledelsen, hvis en medarbejder ønsker at gå direkte til en af vores direktører. 

Lighed handler også om, at vi arbejder for at sikre en kønsmæssig balance i Sparekassen. Det gælder både i den øverste ledelse og i laget af mellemledere, i vores bestyrelse og i vores repræsentantskab. Læs mere om vores målsætninger i relation til den kønsmæssige ligestilling i kapitel 8.b inklusion.

Lighed er også, når alle medarbejdere får den samme symbolske erkendtlighed, når vi fejrer et godt resultat eller i øvrigt finder anledning det. Det gælder fx årets sommerhilsen, hvor alle kolleger fik en flaske vin og en hilsen fra den daglige ledelse. 

Lighed er derudover en helt naturlig del af vores hverdag. Vi giver den enkelte medarbejder så meget beslutningskraft som muligt og stor frihed til at planlægge hverdagen. Ved at flytte mest muligt ansvar til det enkelte skrivebord, øger vi ligheden, da det giver større frihed og handlekraft den enkelte. For os er det naturligt, at voksne, ansvarlige mennesker skal have så meget beslutningskraft som overhovedet muligt. 

Vi anser det også som lighed, når kolleger åbent og ærligt tør udtrykke deres mening over for ledelsen. Det gør de på grund af kulturen, hvor ledelsen er en naturlig del af hverdagen. De spiser i kantinen med kollegerne, de deltager i firmafesterne, og de signalerer på ingen måde ”dem og os”. Middelfart Sparekasser er et ”vi”. Hos os er det mere end en følelse. Det er et faktum, at lighed er et helt centralt element i at være en god arbejdsplads. 

En selfie af og med direktøren

Da adm. direktør Martin Baltser, vicedirektør Peter Møller, kommunikationschef Bjarne Jacobsen og fællestillidsmand Rikke Jakobsen deltog i Folkemødet 2019, sendte de en selfie fra Allinge til alle kolleger via intranettet som en hilsen fra Solskinsøen.

Det var Martin Baltser, der knipsede, og han havde svært ved at få alle med på billedet. Da kollegerne i administrationsafdelingen så billedet, blev de hurtigt enige om, at direktøren godt kunne bruge en selfiestang. Så da delegationen vendte retur til Middelfart, lå der en gave på direktørens bord – en selfiestang fra administrationsafdelingen. Martin var hurtig til at sige tak – ved gå ned til kollegerne i administrationen og tage en selfie med dem.

Adminstrationsmedarbejder Martin Holst Pedersen fortæller:

Jeg tror ikke, der er så mange andre pengeinstitutter på vores størrelse, hvor en medarbejder fra fx en administrationsafdeling uden videre kan gå ind på den administrerende direktørs kontor med en selfie-stang, hvorefter direktøren faktisk tager sig tid til at komme på besøg for at tage en selfie med afdelingen.

Det er da et af de områder, hvor jeg tænker at Middelfart Sparekasse adskiller sig fra andre pengeinstitutter 🙂

Og så lige et lille PS til historien: Som du kan se, er selfiestangen ikke i brug på selfien. Den passede ikke til direktørens telefon. Når den er blevet byttet til en model, der passer, så bliver der taget en ny selfie, så alle kan være med på billedet 🙂

Kulturprofil 2019

10. Kompensation og socialt ansvar

10.b. Socialt ansvar

Beskriv arbejdspladsens filantropiske og miljømæssige initiativer eller andre initiativer, som viser social ansvarlighed.

Fokusér gerne på, hvordan medarbejderne medvirker i disse initiativer, eller på hvordan initiativerne kan give værdi til medarbejderne.

 

Samfundsansvar har været en central del af vores forretning lige siden første åbningsdag i april 1853. 

For os handler samfundsansvar om at tage ansvar for medarbejdere, kunder og det omkringliggende samfund. Og det handler om, hvordan vi tjener vores penge og forvalter vores overskud. 

Alle tager samfundsansvar

Vores ambition er, at alle skal tage samfundsansvar – det er ikke en opgave for en central afdeling i hovedsædet. 

Samfundsansvar handler naturligvis om at gøre en positiv forskel for andre, men for os er det også en del af forretningen. De produkter, vi tilbyder kunderne, er nøjagtigt de samme, som andre banker og sparekasser kan tilbyde, så hvorfor skal kunderne vælge os frem for andre? 

Svaret er enkelt: Fordi vi har et højere formål end at tjene penge. Kunderne skal “købe ind” på den ambition, og de skal mærke, at vi gør en positiv forskel for dem og deres lokalområde. 

Derfor har medarbejderne frihed til at drive initiativer, som ligger ud over den normale jobbeskrivelse. Det gælder fx i Kolding, hvor afdelingen satte sig for, at Middelfart Sparekasse skulle stille med det største hold til den lokale udgave af Kræftens Bekæmpelses ”Stafet For Livet”. 

Arbejdet blev drevet af enkelte Kolding-kolleger, og alle i afdelingen bakkede op på dagen. Med 233 tilmeldte var holdet med afstand det største til Kolding-udgaven af ”Stafet For Livet”. Holdet bestod langt fra kun af medarbejdere fra Sparekassen. Blandt mange andre stillede også Koldings borgmester op for holdet. Ved at involvere samarbejdspartnere i et konkret, velgørende formål får vi vist og ikke bare fortalt, at vi aktivt yder et bidrag til samfundet. Og vi får involveret vores omgivelser i arbejdet. 

Videointerview med Bente Jakobsen, Lenette Enderleit og Bo Rønholt om Stafet for Livet, Kolding.

Presseomtale

I Sparekassen er samfundsansvar et vidt begreb. Lige fra vores arbejde med de store, globale målsætninger til mindre initiativer, som kan gøre en forskel i hverdagen. 

At være en ansvarlig virksomhed er en væsentlig del af Sparekassens identitet og brand, og gennem presseomtaler af nogle af vores indsatser spredes budskabet til borgere i de lokalområder, vi har afdelinger i. 

Det gælder for eksempel vores samarbejde med Red Barnet, som er Sparekassens partner i 2018 og 2019 omkring vores MS Fokus-konti. Hvert år giver vi et beløb, der svarer til én procent af det samlede indestående på alle MS Fokus-konti til vores samarbejdspartner. Det gav Red Barnet et tilskud på 177.679 kroner for det første års samarbejde. 

Artikel fra Ugeavisen Svendborg om vores samarbejde med Red Barnet.
Klik for at læse hele artiklen (åbner i nyt vindue).

Ud over den kontante støtte er vores mål at give synlighed til vores samarbejdspartner, så der kan komme endnu mere fokus på den gode sag.

Derfor lavede vi en legetøjsindsamling i alle afdelinger, hvor vi bad vores kunder (og medarbejdere, naturligvis) om at komme med deres aflagte legetøj. Det fik derefter nyt liv i nye familier med Red Barnets genbrugsbutikker som mellemstation.

Indsamlingen inspirerede også kunderne til at gøre en ekstra indsats for Red Barnet. Det gælder blandt andet Liv Eriksen, der er kunde i Hørning. Hun gav et engangsbeløb på 5.000 kroner til Red Barnet og besluttede i samme ombæring at give 250 kroner hver måned til Red Barnet. 

Det var ene og alene på grund af Sparekassen og den hjælp jeg har fået. Jeg har før været misundelig på andre, der havde den ordning, at de kunne støtte med et fast beløb pr. måned. Først da jeg skiftede til jer fik jeg hjælp til at oprette betalingsservice, fortæller Liv Eriksen, som hellere giver pengene væk end bruger dem på sig selv. 

Det vil da ikke lune nær så meget som at støtte et godt formål, siger hun.

Et mål for samfundsansvar

Vi har i omegnen af 500 sponsor- og samarbejdsaftaler i Middelfart Sparekasse. Vi støtter idræt, kultur, uddannelse og meget, meget mere. Penge er selvfølgelig en vigtig del, men langt fra det eneste, der tæller. Med vores nye treårige strategi, ”Til fælles bedste”, har vi skærpet vores profil ved at blive endnu mere tydelige om, at vi ønsker at bidrage til stærkere og sundere fællesskaber.  

Vi har et mål om at få flere foreningskunder. Mange steder i branchen er foreningskunder ikke noget, man aktivt opsøger. For der er en del arbejde og begrænset indtjening ved at servicere foreninger. Vi ser det som en forpligtelse at gøre det så let som muligt at være forening. Vi kan gøre vores ved at være åbne og imødekommende over for foreningerne – og hjælpe dem, når de har behov for det. Vi tror på, at et sundt foreningsliv er med til at holde lokalsamfundene sunde – og det er til vores fordel i det lange løb, selv om indtjeningen her og nu er begrænset. 

Crowdfunding – en finansierings-motorvej til frivillige

Selv om vi samarbejder med over 500 foreninger, kan vi langt fra efterkomme alle ønsker om økonomisk støtte, ligesom vi heller ikke altid kan hjælpe en forening med hele det beløb, den søger.

For at give gode projekter en ekstra håndsrækning har vi i sommeren 2019 lanceret ”MS Crowdfunding”. Det er vores egen crowdfunding-platform, hvor udvalgte foreninger kan søge støtte til deres projekt. Vi ser MS Crowdfunding som en oplagt fødselshjælper til nye initiativer, da vi har en platform, som gør det let for interesserede at donere et beløb.

For at give projekterne mest muligt luft under vingerne hjælper vi også med at beskrive planerne og give initiativerne opmærksomhed på vores nyhedskanaler, ikke mindst vores nyhedsbrev med over 40.000 modtagere, vores hjemmeside og vores Facebook-side.

De to første projekter på platformen er et MTB-spor i Staurbyskov ved Middelfart og en legeplads ved børneafdelingen på Kolding Sygehus. I Middelfart står den lokale cykelklub bag, og i Kolding er det Danske Hospitalsklovne, som forsøger at finde finansiering til en ny legeplads.

Video om ny legeplads til Kolding Sygehus via MS Crowdfunding.

Frivilligt arbejde

Vi opfordrer medarbejderne til at tage aktiv del i deres lokalsamfund, eksempelvis i form af frivilligt arbejde. Vi stiller gerne lokaler til rådighed for foreninger til møder o.l.

Omkring halvdelen af Sparekassens medarbejdere arbejder frivilligt i fritiden og bidrager på den måde til lokalsamfundet i fx idrætsforeninger, kultur-livet, velgørenhedsorganisationer mv.

Sparekassen handler lokalt

Vi bakker også op om det lokale butiksliv ved at foretage vores daglige indkøb lokalt.

Det samme gælder, når vi holder arrangementer i afdelingerne, hvor indkøb af mad og drikke også foregår lokalt.

Miljø

Selv om Sparekassen ikke er en produktionsvirksomhed, påvirker vi naturligvis miljøet i de byer, vi har afdeling i. Det gælder især varme- og strømforbrug, men også papirforbrug, madspild mv. har en indvirkning på miljøet.

Vi har i 2019 sat gang i en proces, der skal give os et bedre overblik over Sparekassens samlede klimabelastning. På baggrund af de data, vi indsamler, kan vi 2020 tage konkrete initiativer for at reducere vores klimaaftryk yderligere.

Vi er overbeviste om, at vores kolleger gerne vil være med til at flytte Sparekassen i en mere bæredygtig retning, også på milljøfronten. Første skridt til handling og forandring er overblik, så vi kan synliggøre værdien af vores indsats.

Kunderne hjælper til

Vores kunder kommer også gerne med gode råd til os. Vi holder garantmøde hvert andet år i marts, og vi har flere gange serveret platter for at minimere madspildet.

Efter årets garantmøder fik vi et forslag fra en deltager: Hvorfor serverer I platten på alu-bakker, som ikke er gode for miljøet?

Svaret var ligetil, for til et af de seks møder blev maden serveret på engangsservice af bambus. Ved at bruge bambus frem for alu på alle seks møder i 2021 har vi gjort endnu en lille indsats for miljøet.