Kulturprofil 2019

7. Udvikling

Hvordan hjælper arbejdspladsen den enkelte medarbejder til at opdage og udvikle sit talent og sine lederegenskaber, til at udfordre sig selv professionelt, planlægge sin karriere og udvikle sig personligt?

Balance mellem udvikling og tradition

Disruption, fintech, regulering og certificering. Selv om vi er en sparekasse, der sætter pris på de traditionelle pengeinstitut-dyder som det personlige møde og tæt relation mellem kunde og rådgiver, så forholder vi os selvfølgelig også til verden omkring os. Den teknologiske udvikling sætter på mange måder rammen for forandringer i vores arbejdsliv.

Kunderne vil med tiden efterspørge nye tilbud – måske rådgivning over en videoforbindelse i stedet for det personlige møde. Nye rådgivningsværktøjer og avancerede beregnere klæder kunderne bedre på til mødet, så de har andre behov i rådgivningen. Hvor rådgiveren tidligere var alvidende, er hun nu mere en coach, der hjælper kunderne med at kvalificere deres egne tanker.

Teknologien betyder også, at vi kommer til at arbejde på en anden måde. Nogle opgaver, som vi dag håndterer manuelt, vil om få år blive håndteret lettere og hurtigere ved hjælp af computerkraft. I vores Strategi 2021 er det en klart defineret indsats, at vi skal blive mere effektive i vores arbejde, så vi kan frigøre tid til mødet med kunderne.

Så både i forhold til mødet med kunden og i forhold til vores interne arbejdsprocesser ser vi ind i en fremtid, hvor der efterspørges nogle andre kompetencer end i dag. Vi har et stort ansvar i at ruste vores kolleger til den fremtid. Både for den enkeltes skyld og for Sparekassens skyld. Hvis vi ikke har fagligt dygtige medarbejdere, mister vi vores relevans hos kunderne. Vores vigtigste konkurrenceparameter er og bliver medarbejderne.

Rejsen mod fremtiden er begyndt. Fra august 2018 til februar 2019 var alle kolleger i Sparekassen på kursus i skriftlig kommunikation. Vi møder i langt højere grad både kunder, kolleger og samarbejdspartnere over mailen i dag end for bare få år siden. Men var vores skriftlige værktøjskasse opdateret til det? For at sikre, at kunden, kollegaen og samarbejdspartneren også over mailen møder en jordnær, imødekommende og let forståelig medarbejder i Sparekassen, var alle medarbejdere på et endagskursus i skriftlig kommunikation.

I alt har Sparekassens medarbejdere i gennemsnit haft 21,4 uddannelsestimer i 2018.

Chefkonsulent Lone Linnet fra Finanssektorens Uddannelsescenter underviste sammen med kommunikationschef Bjarne Jacobsen på kurserne i skriftlig kommunikation.

Uddannelse opdaterer rådgivernes værktøjskasse

Jobbet som kunderådgiver er ikke det samme i dag som for 5, 10 eller 15 år siden. Den teknologiske udvikling har givet kunderne helt nye muligheder for at være selvhjulpne og selv regne på deres økonomi i forskellige scenarier. Så hvor rådgiveren tidligere var relevant via sin faglighed og viden, så har jobbet ændret karakter, så rådgiveren i højere grad kvalificerer kundernes egne tanker og idéer. Samtidig har udviklingen givet os helt nye værktøjer til kundemødet, så både den personlige og faglige ”værktøjskasse” kan bruge en opdatering.

Derfor kommer alle Sparekassens privatrådgivere over de kommende tre år gennem MS Rådgiveruddannelsen, et skræddersyet uddannelsesforløb, som vi gennemfører i fællesskab med Finanssektorens Uddannelsescenter. Her kommer rådgiverne omkring de væsentligste faglige emner såsom bolig, pension og investering. Forløbet afslutes med, at rådgiveren holder et kundemøde med underviseren fra FU som ”kunde”. Målet er at få en samlet vurdering af både det faglige indhold og rådgiverens håndtering af selve mødet.

Hør, hvad rådgiverne siger om kurset “Den erfarne rådgiver”. På billedet ses Per Fjordside, Vejle.

Chefkonsulent Bjarne Hallstrøm, Finanssektorens Uddannelsescenter, var den gennemgående figur på rådgiveruddannelsen.

Træning i det gode kundemøde

Alle rådgivere med kundekontakt til privatkunder skal over de næste par år igennem MS Rådgiveruddannelsen, som bygger ovenpå ’’bedst til kunder’’.

Rådgiverne skal trænes i at holde endnu bedre kundemøder med udgangspunkt i kundernes livssituation, spørge nysgerrigt ind til kundernes ønsker og planer for livet og sammen med kunderne finde de bedste løsninger.

Uddannelsen handler dels om kommunikation og spørgeteknik, men er også et faglig brush-up på emnerne bolig,  investering og pension. Uddannelsen skal sikre, at kunderne får rådgivning på et højt fagligt niveau. Alle deltagerne på det første hold evaluerer løbende såvel kursusdagen som den forberedelse, der går forud for kursusdagen. Alle deltagere har bidraget med konstruktiv feedback, og det betyder, at de efterfølgende hold af rådgivere får en endnu mere aktuel og tilpasset uddannelse, hvor eksempelvis MS’ egne rådgivningssystemer inddrages endnu mere.

Når medarbejderne har mødtes på kursusdagene, har de været forberedte. Og jo bedre de har lært hinanden at kende, des mere har de bidraget med feedback og videndeling, til gavn for hele Middelfart Sparekasse.

Uddannelsen er blevet afsluttet med et kundemøde med feedback fra nærmeste leder, således at medarbejderens leder også er involveret i uddannelsen. Denne facon er med til at sikre succes for den enkelte medarbejder. Inddragelsen af medarbejderne med løbende feedback gør også, at MS har fået et hold ambassadører, som vil hjælpe og støtte deres kollegaer, som efterfølgende skal gennemføre uddannelsen.

MS Ledelsesakademi

Ud over løbende faglig udvikling har vi også et ansvar for, at kolleger med lederambitioner får mulighed for at forfølge den drøm i Sparekassen. Fra marts 2018 til marts 2019 har vi derfor gennemført MS Ledelsesakademi.

Ni kolleger blev valgt til akademiet blandt 12 ansøgere til forløbet. Nogle havde allerede fag- eller personaleansvar, mens andre havde drømmen om at komme til at arbejde med ledelse.

Fælles for alle deltagere var, at de så en mulighed for personlig udvikling, der styrker dem både i deres nuværende job og mulige nye roller i Sparekassen.

Forløbet blev afsluttet i marts 2019 med opgaveskrivning og certificeringssamtaler med HR-chef Helle Lund Gregersen og chefkonsulent Dag Kristiansen, Finanssektorens Uddannelsescenter. Dag har været den gennemgående figur i forløbet, som Sparekassen og FU har gennemført i fællesskab. Adm. direktør Martin Baltser deltog også i alle certificerings-samtaler og kom med sin personlige feedback til hver enkelt deltager. 

 

 

Vi har oplevet, at deltagerne har fået nye redskaber og ikke mindst ny indsigt, som har givet dem et godt blik for både deres styrker og udfordringer i forhold til at arbejde med ledelse, så jeg vil helt klart betegne forløbet som en succes, siger Helle Lund Gregersen.

Afslutningen på forløbet har også indebåret en samtale med hver enkelt deltager, hvor HR-chefen har givet Sparekassens syn på deltagerens muligheder/fortsatte udviklingspunkter i forhold til den fremtidige udvikling i Sparekassen. Undervejs i forløbet er en af deltagerne rykket fra et job som rådgiver til et job som erhvervskundechef.

Et privilegie at være en del af MS Ledelsesakademi

Susanne Skov Frederiksen, rådgiver i Middelfart Privat, gør status efter et år som deltager på MS Ledelsesakademi.

I december 2017 skrev jeg min motiverende ansøgning i håb om at kunne få lov til at deltage på akademiet. Når jeg læser den i dag og holder den op mod udbyttet af forløbet, så er jeg virkelig glad og stolt over den udvikling, jeg har gennemgået. Helt kort opsummeret, så synes jeg, det har været et godt, spændende og lærerigt forløb med stort personligt udbytte.

Det har været et forløb hvor vi har haft seks moduler (fælles samlinger). Til hvert modul var der materiale, der skulle gennemlæses (artikler, udpluk fra lærebøger, links til podcasts og videoer). Undervisningen var levende i den forstand, at vi hele tiden blev delagtiggjort. Der var også god adspredelse ved, at der indimellem var gæsteundervisere.

Triadesamarbejdet (lille ”studiegruppe” på tre personer) har fungeret fint og givtigt. Vi har mødtes imellem hvert modul. Vendt problemstillinger og fået inspiration fra hinanden til de opgaver og udfordringer, vi hver især har stået med. Venskaber er opstået, og selv om vi arbejder i samme koncern, så viser det sig, at vi løser problemer og opgaver forskelligt.

Mentortildeling, har for mit vedkommende været rigtig brugbar. Ordningen har hjulpet mig godt gennem forløbet. Det har for mig været vigtigt at have min mentor at sparre med. Han er kommet med gode, ærlige og udfordrende udsagn i et fortroligt ”rum”, og han har bestemt udvist ægte og stor interesse for forløbet og den udvikling, jeg skulle igennem.

Jeg vil gerne fremhæve, at både Helle (HR) og Dag (FU) i forløbet har været nemt ”tilgængelige”. Har jeg haft behov for en snak, eller var i tvivl om en opgave, så er de altid vendt hurtigt tilbage.

I hele forløbet, at vi blevet ”fodret” med rigtig meget spændende materiale og har fordybet os i flere forskellige ledelsesmæssige værktøjer og begreber.

At kunne få lov til at fokusere på min egen personlige udvikling og ambitioner gennem 12 måneder har for mig været et stort privilegie, men bestemt også en stor udfordring.  Men ikke en udfordring jeg ville have været foruden. Jeg er helt klar på, ”hvem Susanne er”. Hvilke ambitioner og mål jeg har, og ikke mindst: hvad gør mig glad og motiveret og bringer mig i flow.

Den udvikling jeg har gennemgået rent mentalt, og de resultater det har medført både i udviklingen af min Garudaprofil og ikke mindst i de praktiske opgaver, der er blevet stillet og gennemført – så er jeg fuld af fortrøstning i mit valg af mål og vision for fremtiden.

Jeg er ikke i tvivl om, at med den vilje og lyst jeg har til at nå mit mål, så ligger det der, et sted – lidt ud i fremtiden.

Det vil kræve en fortsat udvikling både af mine personlige og faglige kvalifikationer, som jeg er bestemt er villig til at opsøge og forbedre, med opbakning fra HR og Sparekassen.

En stor tak til alle mine medkursister for et godt forløb, til Helle og Dag, min mentor Kim og ikke mindst til Peter og Martin for tilliden.

Dag Kristiansen, chefkonsulent på Finanssektorens Uddannelsescenter, havde løbende kontakt med de ni deltagere på MS Ledelsesakademi gennem hele forløbet.

Ni deltagere med et kæmpe engagement

MS LedelsesAkademi – siger ordet alt?
Hvad sker der, når Sparekassen nøje udvælger ni rådgivere/ledere, og lader dem mødes 10 dage i løbet af et år?

Det vidste HR-chef Helle Lund Gregersen, vicedirektør Peter Møller og jeg ikke, da MS LedelsesAkademi blev lanceret i foråret 2018. I marts 2019 blev alle ni deltagere certificeret med overværelse af direktør Martin Baltser. Her kunne alle konstatere, at der med en målrettet indsats virkelig kan ske en personlig udvikling, og at synergien er stor, når der på tværs af Sparekassen skabes nye alliancer, og efterspørges sparring.

Forløbet tog afsæt i hver enkelt deltagers Garuda profil, og præcis dette afsæt var grundlaget for, at hver enkelt deltager skulle arbejde med elementer, der kunne gøre en forskel i forhold til det daglige arbejde, og den daglige ledergerning. Undervejs i forløbet, fik deltagerne forskellige værktøjer, der passede godt ind i den enkeltes ønsker om emner. Herefter er det bare med at træne, for at blive bedre.

Forløbet var en kombination af traditionelle undervisningsdage, coach- og læringssamtaler mellem undervisningsdagene, samlinger i mindre grupper mellem undervisningsdagene samt sparring undervejs med en af sparekassen valgt mentor.

Som konsulent kan jeg klart mærke en forskel på, om kursusdeltagerne selv har søgt en uddannelse eller om man er ”sendt” på kursus.

Deltagerne på MS LedelsesAkademi var nøje udvalgt på baggrund af en ansøgning, og efter en personlig samtale. Jeg er stensikker på, at udvælgelsen var den vigtigste årsag til, at der på undervisningsdagene var et kæmpe engagement, og at opgaver mellem undervisningsdagene blev løst helt som aftalt.

Jeg er helt overbevist om, at alle deltagerne gennem forløbet har opbygget en evne til at reflektere og kigge ind i sig selv. Deltagerne har også via certificeringen fået en bekræftelse på, at de værktøjer, der er blevet gennemgået, er blevet omsat til praksis.

Deltagerne har i meget stor grad fået inspiration til afklaring af egen ledelsesstil, og undervejs fået værktøjer og sparring på, hvordan teori kan omsættes til praksis.

Martin Baltser og Thomas Bo Jørgensen.

Master i ledelse

Vi har gennem årene haft mange ledere gennem lederuddannelsen “Master i Ledelse” i regi af Finanssektorens Udannelsescenter. Der er tale om et toårigt forløb, hvor deltageren ud over input fra undervisere også møder ledere fra andre pengeinstitutter og får værdifuld sparring og nye relationer at trække på. Thomas Bo Jørgensen, afdelingsdirektør i Odense Privat har afsluttet Master i Ledelse i sommeren 2019. Her er følger hans oplevelse af forløbet, som vi aktuelt har aktuelt to andre ledere i gang med:

Jeg har i perioden 2017 til 2019 deltaget på Master i Ledelse via Finanssektorens uddannelsescenter. Da jeg blev tilmeldt forløbet sagde Martin Baltser og Peter Møller til mig, at det ville blive en fantastisk personlig rejse, og de fik ret.

“Jeg har fundet ud af, at jeg ikke er så god til at involvere, som jeg troede. Til gengæld er jeg god til at informere og manipulere mine medarbejdere til at synes det samme som mig.”

Citatet stammer fra min opgave om det personlige lederskab. Det gav faktisk et gib i mig selv, da jeg havde skrevet de sætninger, men de er samtidig et godt udtryk for, hvad jeg har fået ud af Master i Ledelse.

Uddannelsen har været en lang personlig udviklingsrejse for mig. Jeg er blevet meget bevidst om, hvordan jeg agerer i hverdagen, hvad der er mine styrker, hvordan jeg bruger dem, og hvilket udbytte jeg kan få ved at anvende dem rigtigt.

Master i Ledelse har også vist mig, hvor jeg skal udvikle mig som leder, og uddanelsen har givet mig værktøjer til at understøtte den udvikling.

Udover at uddannelsen har givet mig et unikt indblik i mig selv, så har uddannelsen også givet mig en lang række værktøjer til ledelse i hverdagen, og et helt fantastisk netværk på tværs af organisationer.

Den personlige udvikling vil være noget, der kan gavne både Sparekassen og mig selv i fremtiden. Jeg er ikke i tvivl om, at læringen fra Master i Ledelse vil hjælpe mig og min afdeling til at skabe nogle gode resultater.

Netværksdag af og med Mullerne

Middelfart Sparekasses yngste medarbejdere er samlet i gruppen ”Mullerne”. Gruppen mødes to gange om året og er et rum, hvor deltagerne frit kan snakke om uddannelse, udfordringer i dagligdagen osv. Gennem dialogen kan vi hjælpe, støtte og lære af hinanden.

Gruppen får også mulighed for i fællesskab at tage tiltag, som både kan udvikle deltagerne og skabe værdi til Sparekassen. I foråret 2019 arrangerede Mullerne en netværksdag for finansbachelorer fra erhvervsakademierne i Kolding og Odense. De studerende søger praktikplads i forbindelse med uddannelsen, og formålet med dagen var at fortælle om Sparekassen, hvad vi kan byde på – og derudover spotte gode kandidater.

Mullerne fik frie tøjler i forhold til at planlægge og afvikle dagen – selvfølgelig med mulighed for at få hjælp, når der var behov for det. Ud over, at det rystede gruppen godt sammen, gav arbejdet også konkret viden om, hvad der kræves for at planlægge arrangementer.

Hanne Shapiro var ekstern indlægsholder på dagen. Hun har i mange år arbejdet i feltet mellem uddannelse, arbejdsmarkedet og ny teknologi, og aktuelt samarbejder hun med Finansforbundet om ”Fremtidens finansielle arbejdsplads”. Hanne Shapiro giver denne beskrivelse af dagen:

”Finanssektoren står midt i en transformationsproces som følge af digitaliseringen. De pengeinstitutter, som er i front udnytter digitaliseringen til at skabe tætte relationer i lokalsamfundet som grundlaget for værdiskabelse, en udvikling som i høj grad kendetegner Middelfart Sparekasse. Det afspejler sig også i initiativer som netværksdagen. I det relationelle pengeinstitut kan teknologien ikke stå alene, så samarbejde, kreative tilgange til udfordringer og evnen til at lytte og kommunikere  er i høj grad nøglekompetencer i Middelfart Sparekasse, og netværksdagen afspejler i høj grad denne kultur.”

Dagens program

09:30 Velkommen (Michael og Isabella)
09:40 Præsentation af MS (Chris)
10:00 Øvelse (Michael)
10:20 Mulle gruppen (Victoria)
10:25 Hvad / hvem søger vi. Tips og Tricks til ansøgning og CV (Michael)
10:35 Forløb og oplevelse, finanstraniee og bachelorer inkl. øvelse (Jonas, Morten) 
10:50 Hverdagen som erhvervsrådgiver (Mads Lindskov)
11:00 Finansforbundet (Rikke)
11:10 Pause
11:20 Hanne Shapiro – oplæg om fremtidens finanssektor 
12:15  Frokost
13:00 Tak for i dag

Vi havde en rigtig god dag, og vi fik god feedback fra de studerende.

Isabella Holm

Rådgiver, Kolding afdeling

Morten Rosenberg Larsen og Simon Østergaard Dørr.

Der er udvikling og refleksion i at hjælpe andre

Da Horsens-afdelingen sagde ja til at byde 7. klasseseleven Sille Møbjerg Granau Andersen indenfor til en uges praktik, fik afdelingens to yngstemænd, Morten Rosenberg Larsen og Simon Østergaard Dørr, ansvaret for at skrue en god uge sammen til Sille. Det gav anledning til refleksioner over, hvor meget de selv havde lært på forholdsvis kort tid i Sparekassen:

Vi mødte Sille til uddannelsesmesse i Forum Horsens sidste år. Her fortalte vi Sille om uddannelsesmuligheder i et pengeinstitut. Herunder også vores egen uddannelse, samt hvilken vej vi ønsker at gå i denne verden.

Sille virkede oprigtigt interesseret i bankverdenen, hvorefter hun valgte at sende en ansøgning om praktikophold i forbindelse med hendes 7. klasse i folkeskolen.

Afdelingsdirektør Jacob Beier sagde ja til, at Sille kunne komme i praktik i Middelfart Sparekasse, hvorefter han inddrog os i dialogen vedr. planlægningen.

Vi overtog herefter planlægningen af Silles praktikophold. En planlægning som viser, at man i Middelfart Sparekasse får muligheden for et stort ansvar. Denne planlægning var netop en del af ansvaret for egen læring.

Planlægningen gik i gang, og det blev hurtigt klart for os, hvor stejl læringskurven er i et pengeinstitut. Det var på dette tidspunkt under to år siden, vi begge for første gang stiftede bekendtskab med et pengeinstitut. Fra at være intetanende om opgaverne i et pengeinstitut to år forinden til nu at have ansvaret for et praktikophold, gjorde os klar over, hvor hurtigt vi var kommet fra A til B.

Der er mange opgaver i et pengeinstitut. Herunder både rådgivning, kredit, markedsføring mv. For at give Sille den bedst mulige oplevelse havde vi forsøgt at få hende placeret nogle timer hos forskellige jobfunktioner i afdelingen. Hun var både med som privatrådgiver, erhvervsrådgiver, leder og kundemedarbejder.

Tilbagemeldingen fra Sille på praktikopholdet var super god. Hun er nok ikke klar over at vi selv lærte ligeså meget som hun gjorde 😉

Ledelse på dagsordenen

Talrige undersøgelser er kommet til det samme resultat: Den vigtigste faktor for arbejdsglæde er den nærmeste leder. Med arbejdsglæde følger fællesskab, motivation og gode resultater, så der ligger en stor opgave hos vores mellemledere.

Opgaven bliver kun større i takt med, at vores hverdag bliver mere omskiftelig og usikker. For hvem kan svare på, hvordan indholdet i min jobfunktion udvikler sig i løbet af tre eller fem år? Det er så godt som umuligt, da udviklingen i samfundet, i sektoren og den digitale udvikling spiller ind.

For at gøre vores dygtige ledere endnu bedre, er ledelse ét af de ni indsatsspor i vores nye strategi for årene 2019 til 2021. Under overskriften “Vores ledere” sætter vi ambitionen:

“Vi vil have branchens bedste ledere…den nærmeste leder er rollemodellen, der har ansvaret for at formidle og forklare forandringer og finde den rette måde at skabe gejst og tryghed blandt kollegerne.”

Arbejdet kommer til at foregå i regi af Den brede ledergruppe, hvor ledelse bliver omdrejningspunktet for arbejdet i de kommende år. Før sommeren indledte vi arbejdet ved at gennemføre en 360-graders evaluering af alle ledere med personaleansvar. Alle medarbejdere, lederen selv og dennes nærmeste leder skal alle besvare 29 spørgsmål delt i fem kategorier:

=

Personligt lederskab

=

Ambitioner og resultater

=
Prioritering og struktur
=

Strategi og værdier

Gennem evalueringen får vi afdækket styrker og udviklingspunkter hos den enkelte leder, og vi kan på den baggrund definere indholdet af de kommende års lederudvikling. Vi har dog nogle elementer i støbeskeen allerede. Det gælder coaching og feedback, som lederne skal trænes i.